REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PODLASKIEWYROBY.PL

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin
a) Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady dokonywania zakupu produktów w sklepie internetowym pod adresem kontakt@podlaskiewyroby.pl , podlaskiewyroby.pl oraz zasady dostawy zakupionych produktów do klienta.
b) Złożenie przez klienta zamówienia w sklepie internetowym kontakt@podlaskiewyroby.pl  podlaskiewyroby.pl i jest równoznaczne z akceptacją zasad wynikających z Regulaminu i zobowiązuje klienta do przestrzegania tychże zasad.
c) Sklep internetowy dostępny pod adresem kontakt@podlaskiewyroby.pl , podlaskiewyroby.pl (dalej „Sklep internetowy”) prowadzony jest przez  prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą  : Podlaskie Przedsiębiorstwo Mięsne  Sp z o.o, z siedzibą w  BIAŁYSTOKU, ul.Dojnowska 61/1, REGON: 052023176 , KRS 000009722 (dalej „Sprzedawca”).
Dane kontaktowe:  PPM Białystok Sp z o.o
adres pocztowy: 15-557 Białystok ul. Dojnowska 61/1
adres poczty elektronicznej :
numer telefonu: 695250069 , 85 7430170

2. Wymagania techniczne
W celu korzystania z Sklepu internetowego i składania zamówień w Sklepie internetowym niezbędne jest spełnienie następujących minimalnych wymagań technicznych:
a) posiadanie komputera z włączoną opcję obsługi plików typu „cookie” lub innego urządzenia z dostępem do sieci internet,
b) posiadanie systemu operacyjnego: Windows lub Linux (z konsolą graficzną), Mac OS lub Android,
c) posiadanie przeglądarki internetowej z obsługą JavaScript w najnowszej wersji: Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera.
d) posiadanie konta poczty elektronicznej,
e) posiadanie numeru telefonu komórkowego.

II. ZAKUPY W SKLEPIE INTERNETOWYM

1. Działalność
Sprzedawca prowadzi sprzedaż produktów za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia składać można przez stronę internetową Sklepu internetowego kontakt@podlaskiewyroby.pl, podlaskiewyroby.pl

2. Obszar działania
Sprzedawca umożliwia dostawę produktów z asortymentu Sklepu internetowego na terenie Polski.

3. Kupujący
Z oferty Sklepu internetowego mogą korzystać wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną, określoną wg przepisów prawa cywilnego, zdolność do czynności prawnych (dalej „Konsument”) oraz osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej (dalej łącznie „Klient”).

4. Ceny
a) Ceny produktów oraz koszty dostawy uwidocznione w Sklepie internetowym są cenami brutto VAT, wyrażonymi w złotych polskich.
b) Sprzedawca oferuje w Sklepie internetowym do sprzedaży m.in. produkty o zmiennej wadze (m.in. mięso, wyroby wędliniarskie itp.). Produkty te mają specjalną adnotację na ten temat w opisie produktu na stronie internetowe i są to produkty dostępne na zamówienie. Podane na stronie internetowej ceny tych produktów, są cenami za kilogram, a wybrana przez klienta waga produktu będzie skorygowana przez Sprzedawcę o posiadany w danym momencie towar na stanie magazynowym najbardziej zbliżony do wagi wybranej przez klienta. Przedstawiciele i Sprzedawcy dołożą wszelkich starań, aby finalne wagi zamówionych produktów były maksymalnie zbliżone do wagi wskazanej przez Klienta. Ostateczna cena produktu o zmiennej wadze określona jest na podstawie jego rzeczywistej wagi, która może różnić się od tej podanej na stronie Sklepu internetowego. Jeśli finalna waga produktu o zmienne wadze będzie się różnić o 25 %, Klient ma prawo odstąpienia od umowy. Ostateczna cena produktu o zmiennej wadze określona jest na podstawie jego rzeczywistej wagi i podawana jest przez Sprzedawcę telefonicznie i/lub mailowo Klientowi. Zarówno waga produktu, jak i jego ostateczna cena uwidocznione będą w mailu zawierającym link z możliwością wykonania szybkiej płatności online, a także na fakturze VAT lub paragonie. Klient opłacając Zamówienie zawierające produkt/y o zmiennej wadze akceptuje jego ostateczną cenę.

5. Oferta handlowa
Zamówienie (dalej „Zamówienie”) przesłane przez Klienta poprzez Sklep internetowy stanowi oświadczenie woli Klienta, będące złożeniem przez Klienta Sprzedawcy oferty w rozumieniu przepisów prawa cywilnego zawarcia umowy sprzedaży produktów wskazanych w Zamówieniu. Wysłanie przez Sprzedawcę do Klienta wiadomości mailowej z potwierdzeniem zakresu realizowanego Zamówienia stanowi przyjęcie oferty w możliwym do realizacji zakresie. Obecność produktów na stronie internetowej Sklepu internetowego nie jest jednoznaczne z dostępnością produktów w magazynie i możliwością realizacji Zamówienia.

6. Umowa sprzedaży i cena obowiązująca
Dokument sprzedaży jest zawsze zgodny z obowiązującą w chwili akceptacji zamówienia przez Kupującego ceną sprzedaży, bez względu na wybrany termin dostawy.

7. Dostawa i koszty dostawy
Realizacja dostawy jest wykonywana za pośrednictwem firmy kurierskiej. Koszt dostawy uzależniony jest od wartości zamówienia. Realizacja dostawy jest możliwa wyłącznie na terytorium Polski.
Zamówienie można odebrać osobiście w sklepie stacjonarnym pod adresem 15-557 Białystok ul.Dojnowska  61/1 przy założeniu, że podczas składania zamówienia zostanie wybrana forma dostawy „odbiór osobisty”.

Koszty dostawy (produkty mięsne pakowane są w specjalne pudełka termoizolacyjne):

do 350 złpowyżej 350 zł
Koszt przesyłki kurierskiej34,99 zł – przedpłata
40,00 zł – pobranie
GRATIS

Koszt odbioru Zamówienia w sklepie stacjonarnym w Białymstoku ul.Dojnowska 61/1 i wynosi 0 zł bez względu na wartość Zamówienia.

III. KONTO

1. Rejestracja
a) Przy złożeniu Zamówienia w Sklepie internetowym możliwa jest rejestracja w Sklepie internetowym i założenie Konta zgodnie z Regulaminem.
b) Klient może dokonać rejestracji w Sklepie internetowym po kliknięciu w zakładkę „Załóż Konto” na stronie głównej Sklepu internetowego podczas składania Zamówienia za pośrednictwem Sklepu internetowego.
c) Rejestracja w Sklepie internetowym polega na wypełnieniu formularza rejestracyjnego poprzez:
i. podanie obligatoryjnie następujących danych:
                • adres poczty elektronicznej,
                • hasło
ii. akceptację Regulaminu poprzez odznaczenie odpowiedniego okienka na stronie Sklepu internetowego.
d) Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego Klient powinien kliknąć w przycisk „zarejestruj się”. System wyśle informacje o nowo utworzonym koncie na skrzynkę pocztową. Po zalogowaniu do panelu klienta Klient może uzupełnić następujące obligatoryjne dane potrzebne do złożenia i realizacji zamówienia:
                • imię i nazwisko,
                • adres zamieszkania (ulica, numer bloku, numer mieszkania, miejscowość, kod pocztowy)
                • numer telefonu,
                • adres dostawy – jeżeli jest inny niż adres zamieszkania,
                • nazwa firmy – dotyczy Klientów nie będących Konsumentami,
                • numer NIP – dotyczy Klientów nie będących Konsumentami.
e) Podanie danych oznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne, ale konieczne do złożenia i realizacji zamówienia.
f) Sprzedawca może zablokować lub usunąć konto w Sklepie internetowym w przypadku, gdy Klient korzysta z Konta lub Sklepu internetowego w sposób naruszający przepisy prawa, postanowienia Regulaminu lub w sposób zakłócający funkcjonowanie Sklepu internetowego.

IV. ZAMÓWIENIE KLIENTA

1. Składanie i akceptacja Zamówienia
a) Zamówienia w Sklepie internetowym można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
b) Zamówienie może złożyć:

  1. Klient, który składał już wcześniej zamówienia w Sklepie internetowym, po zalogowaniu,
  2. Klient, który składa Zamówienie po raz pierwszy bez konieczności założenia konta w sklepie internetowym podlaskiewyroby.pl lub pod adresem e-mail kontakt@odlaskiewyroby.pl. W takim przypadku przy składaniu zamówienia wymagane jest podanie przez Klienta obligatoryjnych następujących danych:

• adres poczty elektronicznej
• hasło (tylko na stronie www)
• imię i nazwisko,
• adres zamieszkania (ulica, numer bloku, numer mieszkania, miejscowość, kod pocztowy)
• numer telefonu,
• adres dostawy – jeżeli jest inny niż adres zamieszkania,
• nazwa firmy – dotyczy Klientów nie będących Konsumentami,
• numer NIP – dotyczy Klientów nie będących Konsumentami.

  1.  c) Zamówienie składa się wybierając produkty z asortymentu znajdujące się na stronie internetowej. Wkładanie produktów do wirtualnego koszyka odbywa się po kliknięciu przycisku „Do koszyka” przy danym produkcie a następnie wskazanie formy dostawy przedmiotu Zamówienia, sposobu płatności oraz potwierdzenie Zamówienia.
    d) Potwierdzenie całego Zamówienia odbywa się po kliknięciu przycisku „Składam zamówienie”. Klient do momentu naciśnięcia przycisku „Składam zamówienie” ma możliwość modyfikacji Zamówienia. W celu modyfikacji Zamówienia Klient powinien wejść do koszyka.
    e) Całkowita wartość Zamówienia obejmująca cenę produktu oraz koszty jego dostarczenia przedstawiona jest w koszyku po dokonaniu przez Klienta wyboru formy płatności oraz formy dostawy przedmiotu Zamówienia, z zastrzeżeniem, iż w przypadku produktu o zmiennej wadze cena jest orientacyjna, a ostateczna cena produktu o zmiennej wadze określona jest na podstawie jego rzeczywistej wagi i podawana jest przez Sprzedawcę telefonicznie i/lub mailowo Klientowi. Zarówno waga produktu, jak i jego ostateczna cena uwidocznione będą w mailu zawierającym link z możliwością wykonania szybkiej płatności online, a także na fakturze VAT lub paragonie. Klient opłacając Zamówienie zawierające produkt/y o zmiennej wadze akceptuje jego ostateczną cenę.


f) Realizacja Zamówienia możliwa jest po podaniu następujących danych: adres poczty elektronicznej, imię i nazwisko, adres zamieszkania (ulica, numer bloku, numer mieszkania, miejscowość, kod pocztowy), numer telefonu, adres dostawy – jeżeli jest inny niż adres zamieszkania, nazwa firmy – dotyczy Klientów nie będących Konsumentami, numer NIP – dotyczy Klientów nie będących Konsumentami.
g) Złożenie Zamówienia stanowi złożenie przez Klienta Sprzedawcy oferty zawarcia umowy sprzedaży Produktów objętych Zamówieniem.

2. Potwierdzenie i realizacja zamówienia
Przyjęcie Zamówienia Klienta przez Sprzedawcę zostaje potwierdzone drogą elektroniczną poprzez wysłanie Zamawiającemu wiadomości e-mailowej na podany przez Klienta adres e-mail wraz z numerem Zamówienia. W przypadku braku możliwości realizacji Zamówienia w żądanym terminie lub w przypadku braków w asortymencie Klient zostanie powiadomiony mailowo lub telefonicznie. W przypadku Zamówień obejmujących produkty o zmiennej wadze ostateczna wartość Zamówienia zostanie przekazana Klientowi telefonicznie i/lub mailowo przez przedstawiciela Sprzedawcy.
Z chwilą opłacenia (dla produktów ze zmienną wagą link do płatności zostanie wysłany w wiadomości e-mail z numerem Zamówienia po sprawdzeniu dostępności produktów na stanie magazynowym) przez Klienta zamówienia zostaje zawarta umowa sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

3. Możliwość anulowania Zamówienia
a) Klient może anulować Zamówienie, jednakże musi to nastąpić nie później niż do godziny 12.00 dnia wysyłki Zamówienia. Wysyłka odbywa się w dni robocze od poniedziałku do środy dla Zamówień złożonych do godz. 12:00. W przypadku złożenia zamówienia w piątek, sobotę lub niedzielę Zamówienie można anulować do godz. 12.00 w poniedziałek.
c) Anulowania Zamówienia dokonuje się poprzez kontakt telefoniczny lub wysłanie wiadomości e-mail na adres e-mail: kontakt@podlaskiewyroby.pl

4. Prawo odstąpienia od umowy
a) Z zastrzeżeniem postanowień pkt g) poniżej Klient ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
b) Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie produktów objętych Zamówieniem lub w którym osoba trzecia wskazana przez Klienta weszła w posiadanie produktów objętych Zamówieniem.
c) Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient powinien przesłać do Sprzedawcy stosowne oświadczenie o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia pocztą elektroniczną w terminie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie produktów objętych Zamówieniem lub w którym osoba trzecia wskazana przez Klienta weszła w posiadanie produktów objętych Zamówieniem.
d) Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy wysłać informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
e) W przypadku odstąpienia od umowy, Klient zobowiązany jest zwrócić podlegające zwrotowi produkty w stanie nie pogorszonym. Zwrot produktów powinien nastąpić niezwłocznie na adres Sprzedawcy ul. Dojnowska 61/1, 15-557 Białystok, ale nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę zawiadomienia o odstąpieniu od umowy.
f) W przypadku odstąpienia od umowy Klientowi zwracane są wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Klient zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
g) Prawo do odstąpienia od umowy przez Konsumenta jest wyłączone w przypadku:
• umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
• umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według szczególnego życzenia konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
• umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.

5. Termin realizacji dostawy
a) Zamówienia wysyłane są w dni robocze za pośrednictwem przewoźnika od poniedziałku do środy po dokonaniu opłaty.
b) Zamówienie opłacone do godziny 12:00 w dni robocze (poniedziałek – środa) zostanie wysłane tego samego dnia i zostanie dostarczone w ciągu 24h na wskazany adres przez Klienta.
c) Zamawiający może również odebrać samodzielnie swoje Zamówienie w sklepie stacjonarnym w Białymstoku, przy ul. Dojnowskiej 61/1

6. Dni wolne
Sprzedawca nie realizuje wysyłek Zamówień w piątki, soboty, niedziele i dni świąteczne. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyznaczenia dodatkowych dni w których nie będzie możliwa dostawa Sprzedawca zastrzega sobie możliwość telefonicznego kontaktu z Klientem w celu weryfikacji autentyczności takiego żądania.

7. Miejsce dostarczenia Zamówienia
W zależności od preferencji Klienta Zamówienie zostanie dostarczone pod wskazany przez Klienta adres.

8. Odmowa realizacji Zamówień
Sprzedawca zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji Zamówienia w następujących przypadkach:
a) istnieją wyraźne trudności z ustaleniem tożsamości osoby składającej zamówienie,
b) nie ma możliwości lub utrudniony jest kontakt z Klientem w celu potwierdzenia zamówienia,
c) Zamówienie nie zostało opłacone,
d) Klient nie przestrzega zasad Regulaminu.

9. Faktura
a) Do zamówienia dołączana jest faktura VAT lub paragon, obejmujące dostarczane pozycje zamówienia. Klient upoważnia Sprzedawcę do wystawiania faktur VAT bez podpisu odbiorcy.
b) Aby otrzymać fakturę VAT, Zamawiający zobowiązany jest podać w formularzu rejestracyjnym nazwę firmy oraz NIP.

V. PŁATNOŚCI

a) Płatności obsługiwane są poprzez Przelewy24. O aktualnych możliwych sposobach płatności bramką Przelewy24 można przeczytać na stronie: https://www.przelewy24.pl/blog/platnosci-krok-po-kroku.
b) W przypadku produktów o zmiennej wadze dokonanie płatności możliwe po sprawdzeniu przez Sprzedawcę na stanie magazynowym dostępności najbardziej zbliżonego wagowo wybranego produktu. Ostateczna cena produktu określona jest na podstawie jego rzeczywistej wagi i podawana jest przez Sprzedawcę telefonicznie i/lub mailowo Klientowi. Zarówno waga produktu, jak i jego ostateczna cena uwidocznione będą w mailu zawierającym link z możliwością wykonania szybkiej płatności online, a także na fakturze VAT lub paragonie. Klient opłacając Zamówienie zawierające produkt/y o zmiennej wadze akceptuje jego ostateczną cenę.
c) Zamówienia są realizowane po dokonaniu płatności przez Klienta. Zamówienia opłacone do godz. 12:00 (w dni robocze od poniedziałku do środy) będą wysyłane tego samego dnia.
d) Zamówienia nieopłacone w ciągu 1 godz. od wygenerowania linku do płatności na adres e-mail podany przy składaniu Zamówienia będą anulowane. Sprzedawca nie jest w takim przypadku związany złożonym Zamówieniem. Istnieje możliwość ponownego wygenerowania linku do płatności, jednak Sprzedawca nie jest zobowiązany do rezerwacji produktu dłużej niż czas wymagany na opłacenie produktu.

VI. DOSTAWA

1. Dostawca
Dostawca zostawia zamówienie osobie znajdującej się pod adresem wskazanym przez Klienta. Dostawca nie ma możliwości weryfikacji danych osobowych odbiorcy produktu.

2. Nieobecność klienta
W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem dostawy, firma kurierska poinformuje odbiorcę SMSem o nieudanej próbie doręczenia oraz o adresie najbliższego punktu, z którego będzie można danego dnia paczkę odebrać. PPM Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za jakość produktów, które z przyczyn leżących po stronie Klienta staną się niemożliwe do późniejszego użytku (produkty łatwo psujące się, produkty świeże, o krótkich terminach ważności itp.). Klient nie może odmówić ich przyjęcia z tego powodu bez zapłaty ceny sprzedaży.

3. Odmowa przyjęcia
Nieuzasadniona odmowa przyjęcia produktów objętych Zamówienia przez Klienta traktowana jest jako naruszenie zasad Regulaminu.

VII. REKLAMACJE I ZWROTY

a) W razie niezgodności produktu żywnościowego z umową, kupujący ma prawo żądać wymiany produktu, ewentualnie obniżenia jego ceny albo odstąpienia od umowy pod warunkiem, że zawiadomi o tym Sprzedawcę niezwłocznie po stwierdzeniu niezgodności produktu z umową, nie później niż w terminie 2 dni od dostarczenia Zamówienia, z zastrzeżeniem punktu b) poniżej. W celu dokonania reklamacji należy skontaktować się z Sprzedawcą mailowo lub telefonicznie.
b) Stwierdzenie niezgodności produktu z umową powinno nastąpić nie później, niż przed upływem terminu przydatności produktu do spożycia.
c) Zgłoszona reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 7 dni. O wyniku jej rozpatrzenia Klient zostanie powiadomiony na piśmie na adres email bądź adres zamieszkania. Brak odpowiedzi Sprzedawcy we wskazanym terminie zostanie uznany za pozytywne rozpatrzenie reklamacji.
d) Sklep zwraca Klientowi należność za odesłany/reklamowany produkt w ciągu 7 dni, licząc od dnia pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, na konto wskazane mailowo przez Klienta.
e) Sprzedawca nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
f) Zdjęcia produktów umieszczane w Sklepie internetowym są jedynie przykładowe i służą prezentacji konkretnie wskazanych na nich produktów i mogą wystąpić różnice między rzeczywistym wyglądam produktu a jego zdjęciem w Sklepie internetowym np. może być inna grubość tłuszczu, inna ilość przerostów itp.

VIII. NEWSLETTER

a) Usługa Newsletter jest dobrowolna i nieodpłatna oraz polega na przesyłaniu przez Sprzedawcę na adres poczty elektronicznej Klienta, wiadomości w formie elektronicznej o nowych produktach lub usługach Sprzedawcy, które mogą zawierać informacje handlowe. Newsletter przesyłany jest przez Sprzedawcę do wszystkich Klientów, którzy dokonali subskrypcji.
b) Z usługi Newsletter może skorzystać każdy Klient, który wprowadzi swój adres poczty elektronicznej, wykorzystując w tym celu formularz udostępniony przez Sprzedawcę na stronie internetowej Sklepu internetowego, zaznaczając odpowiednie pole w formularzu na otrzymywanie na podany adres e-mail informacji o nowościach i klikając przycisk „Zapisuję się”. Po przesłaniu wypełnionego formularza, Klient otrzymuje drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu link do potwierdzenia zapisu w Newsletterze od Sprzedawcy. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Newsletter.
c) Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newsletter’a przez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej lub przy pomocy Danych kontaktowych określonych w pkt. I. c) Regulaminu. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych dokonanego przed jej wycofaniem.
d) Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Newsleterr’a, w przypadku naruszenia przez Klienta przepisów prawa lub Regulaminu, w tym ze względów bezpieczeństwa, w szczególności w związku z przełamywaniem zabezpieczeń strony internetowej Sklepu internetowego, o czym powiadomi Klienta.

IX. DANE OSOBOWE

a) Administratorem w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”) w odniesieniu do danych osobowych Klientów jest Sprzedawca.
b) Dane osobowe podawane są przez Klientów przy składaniu zamówienia w Sklepie internetowym, a także w związku z wysyłaniem informacji handlowych/Newsletter’a.
c) Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Klienta znajdują się na stronie internetowej Sklepu internetowego poświęconej Polityce prywatności Sklepu internetowego podlaskiewyroby.pl.
d) Klient oświadcza, że wprowadzone przez niego dane w Sklepie internetowym są prawdziwe, kompletne i rzetelne.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Obowiązek podawania prawdziwych informacji
Klient korzystający z usług Sklepu internetowego ma zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym lub fałszywym. Zamówienia zawierające takie treści nie będą realizowane. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za podanie takich treści.

2. Dostarczenie wiadomości email
Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie wiadomości przesłanej na wskazany przez Klienta adres e-mail, które jest spowodowane blokowaniem lub usuwaniem e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta lub blokowaniem przez administratorów serwerów pocztowych.

3. Refundacje
W przypadku odmowy realizacji Zamówienia zgodnie z Regulaminem lub w przypadku anulowania przez Klienta Zamówienia wcześniej opłaconego, Sprzedawca dokona pełnego zwrotu należnej kwoty na konto wskazane mailowo przez Klienta.

4. Regulamin
a) Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w przypadku zmiany cennika, przepisów prawa lub w celu usprawnienia funkcjonowania Sklepu internetowego. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie nie krótszym niż 14 dni od daty udostępnienia Regulaminu na stronie internetowej Sklepu internetowego oraz od daty poinformowania Klientów o zmianie. Klient może złożyć oświadczenie o akceptacji lub braku akceptacji Regulaminu. Sprzedawca z chwilą otrzymania oświadczenia Klienta o braku akceptacji Regulaminu usunie Konto Klienta założone w Sklepie Internetowym. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.
b) Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem aktywnego linku dostępnego na stronie głównej Sklepu internetowego oraz sporządzić jego wydruk.

5. Spory
a) Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym Konsumentem, a Sprzedawcą rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
b) Klient posiada możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje odnośnie pozasądowych procedur wskazanych powyżej dostępne są w siedzibach i na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami https://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
c) Niezależnie od postanowień pkt b). 5 powyżej Klient może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR (online dispute resolution). dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr.

6. Prawo właściwe
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz.U.2016 r. poz. 380 ze zm.) oraz przepisy ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 r. o prawach konsumenta (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 827 ze zm.) w przypadku Klientów będących Konsumentami.

Ostatnia aktualizacja: 15.04.2021

do góry