Szanując prywatność naszych Klientów (Użytkowników), pragniemy poinformować o zasadach przetwarzania przez Martingsm Marcin Gil Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach. Polityka ma charakter informacyjny i ogólny co oznacza, że nie jest ona źródłem obowiązków dla Klientów a wszelkie uszczegółowienia polityki mogą być dodatkowo zawarte w regulaminach a także klauzulach informacyjnych przekazywanych Klientowi w momencie pozyskiwania danych.

 1. Kto jest Administratorem Państwa danych?

Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego (w tym z wykorzystaniem plików cookies lub podobnej technologii) lub innych kanałów komunikacji z Klientem także uzyskanych w oparciu o aktywność Klienta w Internecie lub salonie stacjonarnym należących do PPM jest PPM prowadzący działalność gospodarczą pod firmą PPM ul. Ulica Numer, 15-950 Białystok, e-mail adres@domena.pl, tel. 123 456 789, Nip: 1112223344 REGON: 12345678 z zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG) zwanym dalej Administratorem” będący jednocześnie Sprzedawcą.

 1. Jak dbamy o Pani/Pana dane?

Dane osobowe Klientów są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) (dalej również: „RODO”). Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:

 1. przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą;
 2. zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;
 3. adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;
 4. prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;
 5. przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane;
 6. przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.
 1. Cele i sposoby przetwarzania danych osobowych

Jako Administrator jesteśmy odpowiedzialni za cele i sposoby przetwarzania Państwa danych osobowych. Państwa dane przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 b RODO w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz dokonania czynności poprzedzających jej zawarcie. Fakt zawarcia z Państwem umowy, nakłada na nas szereg obowiązków związanych z koniecznością udokumentowania wykonania usługi tj. obowiązki rachunkowe i podatkowe. Dlatego w tych celach przetwarzamy Państwa dane (podstawa prawna art. 6 ust. 1 c RODO). Państwa dane możemy przetwarzać także w celach archiwalnych, w celu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, oraz obsługi zapytań innych niż dotyczących informacji marketingowych, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (podstawa prawna to art. 6 ust. 1 f RODO). Podstawą przetwarzania w przypadku korzystania z plików cookies służących analizie aktywności Użytkowników, utrzymania sesji, dostosowania treści prezentowanych na Stronie do Pani/Pana preferencji jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora. Nasz prawnie uzasadniony interes polega na zapewnieniu możliwości optymalizacji i udoskonalania funkcjonalności Sklepu oraz zwiększania atrakcyjności naszej oferty, jak również na zapewnieniu możliwości dostosowania oferty Sklepu do preferencji Klientów Sklepu. W pewnych sytuacjach Państwa dane osobowe mogą być gromadzone i wykorzystywane wyłącznie po uzyskaniu Państwa zgody (podstawa prawna art. 6 ust. 1 a RODO). Prośba o wyrażenie zgody jest wówczas przedstawiona w jasny sposób, ze wskazaniem przez nas celu, w związku z którym zwracamy się o udzielenie zgody. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. W każdej chwili mają Państwo prawo do wycofania zgody poprzez kontakt z administratorem. Podanie danych jest dobrowolne, lecz konieczne do zawarcia i wykonania umowy oraz podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy. Podanie danych w celach marketingowych jest dobrowolne. W oparciu o dane osobowe Klienta nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje, będące wynikiem profilowania.

 1. Odbiorcy danych

Państwa dane osobowe mogą być ujawnione upoważnionym przez nas pracownikom i współpracownikom oraz podmiotom, które uczestniczą w wykonaniu przez nas umów np. dostawcom IT, dostawcom usług pocztowych/kurierskich, dostawcom usług księgowych, podmiotom obsługującym płatności elektroniczne lub kartą płatniczą. Przekazanie danych osobowych następuje wyłącznie wtedy gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego realizacji.

 1. Okres przez jaki będziemy przetwarzać dane osobowe

Państwa dane osobowe będą przez nas przechowywane wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane te są gromadzone, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, maksymalnie przez okres zabezpieczenia materiałów niezbędnych dla postępowań prawnych (w tym podatkowych) oraz do czasu ewentualnego przedawnienia roszczeń Państwa i Administratora.

 1. Jakie prawa Państwu przysługują

Z racji przetwarzania Państwa danych osobowych zgodnie z RODO przysługują Państwu określone uprawnienia. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Udzieloną zgodę możecie Państwo w każdej chwili wycofać (nie będzie to wpływać na zgodność z prawem wykorzystania Państwa danych przed cofnięciem takiej zgody). W przypadku gdy przetwarzanie odbywa się w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes – przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Zakres każdego z tych praw, sytuacje w których można z nich skorzystać oraz sposób realizacji prawa, wynikają z przepisów prawa. To, z którego z prawa będziecie Państwo mogli skorzystać będzie zależeć między innymi od celu i podstawy prawnej przetwarzania przez Administratora Państwa danych osobowych. Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, iż przetwarzanie Państwa danych jest niezgodne z przepisami prawa.

 1. Jak możecie się Państwo z nami skontaktować?

W każdej chwili można skontaktować się z Administratorem wysyłając wiadomość pocztą tradycyjną lub elektroniczną na adres Administratora wskazany w pkt. 1 Polityki prywatności, bądź telefonicznie pod numerem telefonu wskazanym w pkt. 1 Polityki prywatności.

 1. Wykorzystanie plików cookies.

Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie, które służą identyfikacji Państwa przeglądarki podczas korzystania z naszej strony. Pliki cookie zawierają niewielkie ilości tekstu możliwego do odczytania tylko przez stronę, która je wysyła. Dzięki zebranym informacjom możemy uzyskać wiedzę o tym, jak często odwiedzają Państwo nasz serwis i które jego elementy najbardziej Państwa interesują.

 1. Co to są pliki cookies?

Są to pliki instalowane na urządzeniach końcowych (np. tablecie, smartfonie, laptopie) osób korzystających z serwisu (użytkowników), w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz do celów statystycznych. Pliki cookies zawierają informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisów internetowych, posiadają zazwyczaj unikalny numer, nazwę strony internetowej, z której pochodzą oraz czas ich przechowywania na urządzeniu końcowym użytkownika serwisu. Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików cookies są zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika, czyli np. zapamiętania logowania do serwisu czy zapamiętania towarów dodanych do koszyka w sklepie internetowym. Domyślne parametry plików cookies pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie przez serwer, który je utworzył, a dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

W jakim celu używamy plików cookies?

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 1.  
  1. dostosowania zawartości strony internetowej do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze strony internetowej; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika strony internetowej i odpowiednio wyświetlić stronę, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

Jak długo będziemy korzystać z plików cookies?

Na naszej stronie stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są na urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są na urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.

Czy można zrezygnować z akceptowania cookies?

Użytkownicy naszej strony mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na urządzeniu użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Zanim jednak zdecydujecie się Państwo zmienić ustawienia, proszę zwrócić uwagę, że pliki cookies służą do komfortowego korzystania ze strony, a ich wyłączenie może mieć wpływ na to, jak będzie się wyświetlać nasza strona w Państwa przeglądarce. W niektórych przypadkach strona może się w ogóle nie wyświetlić.

Jak wyłączyć obsługę ciasteczek?

W każdej chwili można usunąć ciasteczka z Państwa przeglądarki oraz zablokować możliwość ich ponownej instalacji. W zależności od wykorzystywanej przez Państwa przeglądarki, opcja usunięcia lub cofnięcia zgody na instalacje plików cookies może się różnić. Szczegółowe informacje znajdują się w ustawienia oprogramowania (przeglądarki internetowej

 1. Zmiana polityki

Niniejsza Polityka Prywatności może być aktualizowana, w tym uzupełniania, w szczególności w celu dopasowania jej do obowiązującego prawa, a także w przypadku zmian w obszarach związanych z przetwarzaniem przez nas danych osobowych. Zachęcamy Państwa do okresowego przeglądania tej strony i zapoznawania się z najnowszymi informacjami dotyczącymi naszych praktyk ochrony prywatności.

do góry